Kontakt

Ordförande: Jerker Stenbäck. Tel. 08-263133

Vägfogde: Ola Englund. Tel. 070-7432954

 

Kontakta oss på: vagforeningen@vindo-overby.se