Inforamtion

Majbrevet 2018

Medlemsbrev maj 18

_________________________________________________________
ÅRSMÖTE 2017

Föreningsstämma hålls söndag 6 augusti 2017, kl.09:30, Dansbanan, Syd-västvägen, Överby

Verksamhetsberättelse 2016-17

Föredragningslista föreningsstämma 2017

Resultat & Balansräkning 2016-17

budget

_________________________________________________________
MAJBREVET
MEDLEMSBREV MAJ 17 (.DOCX FORMAT)

Medlemsbrev-maj-17 (.pdf format)

_________________________________________________________

Årsmöte 2016

Årsmötet 2016 föredragningslista

Årsmötet 2016 verksamhetsberättelse 2015-16

budget 2017-24

_________________________________________________________

Majbrevet

Medlemsbrev maj 16

_________________________________________________________

Fastigheternas andelstal.

andelstal 2015-07 liggande reviderad

___________________________________________________________

Handlingar inför årsmötet 2015-08-02:

Årsmötet 2015 verksamhetsberättelse 2014-15

Årsmötet 2015 föredragningslista

budget 2015-16

Resultat & Balansräkning 2014-15

___________________________________________________________

Skiss över erforderlig sikt i korsning

Skiss

_____________________________________________________________________

Överby Vindö Vägförening

Se länk till karta över våra vägar.

Karta